Jeg tager gerne ud for at holde foredrag, om nogle af de ting jeg har interesse for.

Lidt om foredragene:
Mine oplæg varer typisk 45-60 minutter, og derefter bruger jeg meget gerne tid på spørgsmål og dialog. Til de fleste foredrag har jeg dias-show og har derfor brug for projektor og lærred. Ved et arrangement på i alt ca. 2 timer er prisen normalt 4.000 kr. + dækning af rejseudgifter.

Nedenfor er 21 foredrag fordelt i fire hovedemner. Efter aftale kan jeg også engageres til andre foredrag end de nedenstående.

Katolsk tradition og historie

1. Hvad mistede Danmark ved Reformationen, og hvad kan Folkekirken i dag hente fra den katol­ske tradition? Foredraget vil give en kort opridsning af de væsentlige årsager til splittelsen, give en vurdering af hvor langt vi står fra hinanden i dag og se på hvad, vi kan berige hinanden med.

2. Om Pave Frans og om hvordan katolikkerne ser på deres pave. Hvem er han egentlig og hvad er hans vision for Kirken?

3. Det andet Vatikankoncil. Dette kirkemøde for alle verdens katolske biskop­per, der fandt sted 1962-1965 ændrede ved mange ting i Den katolske Kirke. Få et kort indblik i Koncilets intriger og dramaer og om de reformer Den katolske Kirke stadig står over for.

4. Katolsk liturgi. Hvad kendetegner den katolske messe, og hvordan markeres de forskellige højtider? Hvordan finder man balancen mellem højtidelighed og inddragelse af menigheden?

Svære teologiske emner gjort letfordøjelige

5. Læren om Kristus. Måske lyder det kedeligt at fremlægge en dogmatisk gennemgang af læren om Kristus. Men de første fem århundreders store diskussioner om, hvem Jesus af Nazaret var, er alt andet end kedeligt. Det er en fortælling om ildsjæle, som trofast har fremlagt den lære om Kristus, som vi holder fast ved i dag.

6. Retfærdiggørelseslæren. Er spørgsmålet om hvordan mennesket bliver frelst noget der virkelig skiller lutheranere og katolikker, eller er vi stort set enige?
7. Kroppens teologi. Har Kirken noget at sige om menneskets seksualitet, og skal den overhovedet blandet sig i, hvordan folk lever deres liv?

8. Trosbekendelserne og deres tilblivelse. Hvordan er de formuleringer, vi bruger i kirken i dag, blevet til, og hvad betyder det, vi siger?

9. Findes synd? Har kirkerne ikke været skyld i skyldfølelse og skam og holdt folks udfoldelsesmuligheder nede ved at tale så meget om synd? Skal synd stadig være en del af vores forkyndelse i kirkerne?

10. Petersembedet. Den katolske Kirke betragter paven som et enhedens tegn. Men netop måden pavedømmet udøves på har bragt splittelse mellem kirkerne. Hvad mener katolikkerne egentlig om paveembedet, og vil det kunne udøves på en måde, så de andre kirker kan acceptere det?

11. Jomfru Maria. Martin Luther opponerede mod at hun tog Guds plads, men beundrede selv Jomfru Maria højt. Hvordan kan Jomfru Maria blive en inspira­tionskilde i et kristent liv?

Samfundsspørgsmål med Kirken som medspiller

12. Den katolske Kirkes sociallære. Bag det kedelige udtryk ‘sociallære’, er en smuk og velreflekteret overvejelse over hvordan samfundet kan indrettes ud fra Evangeliets lære. De fleste overraskes over hvor veludviklet og sympatisk en lære Den katolske Kirke har udviklet, og mange er blevet inspireret af den.

13. Laudato si – en gennemgang af Pave Frans’ skrivelse om menneskets kald til at beskytte skaberværket. Dokumentet fra 2015 har hentet stor anerken­delse, også fra kredse vidt fra Kirken.

14. Klima og religion. Skal trossamfund overhovedet gå ind og blande sig i diskussionen om menneskeskabte klimaforandringer? Vil de kunne bidrage med noget positivt, eller er der fare for at blive til grin?

15. Hvordan forholder vi os som kristne til islamisk terror og massive flygt­ningestrømme? Har Bibelen og den kristne tradition nogle svar, vi kan bruge i vor tid?

16. Etik i modvind. Den katolske Kirke har en lang række holdninger, som næsten ingen i det danske samfund forstår eller bakker op om. Hvad siger og hvorfor siger Kirken noget om prævention, kunstig befrugtning, homovielser, abort og aktiv dødshjælp?

17. Efter misbrugssagerne. I 2010 kom en række anklager om seksuelle over­greb i Den katolske Kirke i Danmark frem. Har Kirken lært noget af dette – og er samfundet blevet klogere?

De personlige erfaringer

18. At være pilgrim – om en mislykket pilgrimsfærd med overraskende frugter. Med udgangspunkt i et forsøg på at gå til fods fra København til Rom fortæller jeg om, hvad en pilgrimsvandring kan give det moderne menneske, og hvor vigtigt det er at sætte sig i en situation, hvor man kan overraskes.

19. Hvad kan Søren Kierkegaard lære os i en livskrise? Med afsæt i mit eget livs største krise, gennemgår jeg nogle af de input, som Kierkegaard giver, når man skal træffe et valg.

20. Kaldet til præst. Hvad får en 19-årig dansker til at tage til Rom for at læse til præst? Hvordan bliver man uddannet til katolsk præst? Og hvad når man at opleve på 8 år i Rom? Hør om min egen vej til at blive katolsk præst.

21. Via Francigena. I en tid hvor det at vandre Caminoen er blevet højeste mode, kan en anden af de gamle middelalderpilgrimsruter være et attraktivt alternativ. Den gamle frankervej gennem det vestlige Italien til Rom er en nu veletableret og utrolig smuk rute – uden at være overrendt. Jeg har selv gået fra Lucca til Rom (knap 400 km) og fortæller om rutens tusindårige historie og mine egne oplevelser på den.